Welkom op de webpagina van de basistraining 'Verantwoord Onderzoek'!

 Of je nu al jaren ervaring hebt of pas recent in het onderzoek bent gestapt, iedereen kan wel een voorbeeld noemen van een dilemma waarbij je jezelf afvraagt: ‘Waar doe ik nu goed aan? Optie A, optie B, of zijn er misschien alternatieven? Met name binnen praktijkgericht onderzoek binnen het hbo werk je samen met betrokkenen met elk zijn eigen belangen. Dit kan leiden tot lastige situaties: streef je waarden over kwalitatief sterk onderzoek na of geef je voorrang aan de opbrengst voor de opdrachtgever omwille van bijvoorbeeld het behoud van subsidiëring?

 Data verzinnen, data gewetenloos verwijderen of plagiaat plegen zijn bekende voorbeelden van onverantwoord onderzoek. Maar hoe ga je om met situaties die minder uitgesproken zijn, ofwel in een grijze zone bevinden? Waar doe je dus goed aan? Bestaat er zoiets als een goed onderzoeker? Welke kennis en vaardigheden heeft een goed onderzoeker? Alvorens daarover met elkaar in gesprek te kunnen gaan is het van belang het begrip en de reikwijdte van onderzoeksintegriteit helder te hebben. 

Deze basiscursus draagt bij aan de bewustwording van onderzoeksintegriteit, de breedte van het thema en het belang daarvoor zorg te dragen. Daarnaast beoogt de training je te activeren en handvatten te bieden om onderzoeksintegriteit in je werk te herkennen en bespreekbaar te maken. 

Leerdoelen

Na de basistraining ‘Verantwoord Onderzoek’ kan de cursist:

1. De breedte van het thema 'research integrity' (RI) illustreren met voorbeelden van schendingen en good practices van RI in het hbo, en toelichten wat het belang van RI is voor onderzoek, onderzoekers en de maatschappij

2. Risicofactoren en beschermende factoren voor RI in het hbo benoemen en identificeren in casuïstiek en in het eigen onderzoek

3. Het begrip van RI vertalen naar waarden van goed onderzoek in het hbo en een moreel kompas en deze demonstreren in het gesprek

 4. Verantwoordelijkheden voor RI van de betrokkenen bij onderzoek in het hbo vaststellen en voorbeelden selecteren van manieren om RI bij deze betrokkenen te bewaken

5. Reflecteren op eigen vaardigheden en verantwoordelijkheden voor RI en passende acties bedenken, en daarbij de relevante faciliteiten betrekken, zoals richtlijnen en adviesorganen en het gesprek hierover voerenOpbouw en inhoud van de basistraining

De basistraining bestaat uit drie bijeenkomsten van 3 uur. De voorbereiding op iedere bijeenkomst bestaat uit opdrachten die je in een digitaal portfolio uitwerkt. Na bijeenkomst 3 rond je jouw portfolio af. Houd daarom rekening met een voorbereidingstijd van ongeveer een uur per bijeenkomst en reserveer na bijeenkomst 3 tijd om je portfolio af te ronden.

 

In elke bijeenkomst staat een thema centraal:

Bijeenkomst 1: Basiskennis

Bijeenkomst 2: Attitude & verantwoordelijkheden

Bijeenkomst 3: Onderzoeksklimaat & waarden vertalen naar acties


Tekst uit deze uitgave is beschikbaar onder de licentie CC-BY-SA 4.0. Hanteer bij het gebruikmaken van deze uitgave de volgende naamsvermelding: Berentsen, S.M.J., Blom, F., & Van der Sande, R. (2021). Basistraining Verantwoord Onderzoek. Handleiding voor cursisten (Handleiding). Nijmegen: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.