Onderzoeksdetails

Vooraleer een training 'Verantwoord Onderzoek' tot stand kan komen, werden de behoeften van docentonderzoekers vanuit verschillende domeinen in kaart gebracht. In de periode mei tot en met juli 2020 zijn twaalf docentonderzoekers, zowel senior als junior onderzoekers, van zes verschillende hogescholen in Nederland geïnterviewd. De docentonderzoekers zijn werkzaam in zeven verschillende domeinen: Economie, Kunst en cultuur, Pedagogiek, Techniek, Gezondheidszorg, Bedrijfskunde en Bio-informatica. De interviews hebben omwille van de maatregelen ten gevolge van de coronapandemie online plaatsgevonden. 


De werkgroep TETRIAS was nieuwsgierig naar de beeldvorming omtrent onderzoeksintegriteit in het hbo-onderzoek. Welke praktijkproblemen komt men als onderzoeker op het hbo tegen? Waar valt winst te behalen en kan vervolgens de training op worden ingericht? Is er verschil tussen het doen van onderzoek op de universiteit en het hbo? Indien ja, waar zit dat verschil en wat betekent dat voor integer onderzoek verrichten en uiteindelijk ook voor een training 'Verantwoord Onderzoek'? 


Wat werd bevraagd?
Tijdens de interviews zijn diverse thema's aan bod gekomen. Allereerst werd bevraagd welke gedachte onderzoeksintegriteit oproept; waarover gaat onderzoeksintegriteit? Een eerste thema is 'Goede wetenschap'. Wat kenmerkt een goede onderzoeker? Vervolgens werd de tegenstelling gemaakt in het thema 'Scheurtjes in de wetenschap'; wanneer komt onderzoeksintegriteit in het gedrang, waar valt winst te behalen? De 'Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Intergriteit' is ook besproken. Voorafgaand aan het interview hebben de docentonderzoekers deze Gedragscode bestudeerd. Tijdens het interview werd de eerste indruk hiervan bevraagd en nagegaan in hoeverre de Gedragscode aansluit bij de betreffende onderzoekspraktijk. Ten slotte werd gericht aandacht besteed aan de behoeften en inhoud van een training over 'Verantwoord Onderzoek' onder het thema 'Training'. Daarbij werd tevens gevraagd naar ideeën voor de vormgeving van de training en de doelgroep.