Research team 

(this webpage will soon be translated in English) 

De werkgroep bestaat uit Fenneke Blom (hoofdonderzoeker), Rob van der Sande (senior onderzoeker) en Susan Berentsen (junior onderzoeker)


Fenneke Blom (Hogeschool Arnhem en Nijmegen, VU)
Dr. Blom heeft een achtergrond in gezondheids- en biomedische  wetenschappen met een focus op epidemiologie, communicatie en beleidsvorming. Na het verdedigen van haar proefschrift over periconceptionele foliumzuursuppletie, coördineerde ze het Netherlands Research Integrity Network (NRIN).
Fenneke zette haar werk op het gebied van onderzoeksintegriteit voort als postdoc binnen het INSPIRE-project, waar ze betrokken is bij het verzamelen en classificeren van initiatieven die onderzoeksintegriteit bevorderen met de bedoeling anderen in staat te stellen soortgelijke initiatieven te implementeren; en het VIRT 2UE-project waarin Fenneke online trainingen ontwikkelt en trainers opleidt om deugdgebaseerde ethiek- en integriteitstraining te trainen. Aan de HAN werkt ze nu als senior onderzoeker aan het TETRIAS-project en ontwerpt ze opleidingen op maat voor onderzoekers in hogescholen. Fenneke is een ervaren moderator van moreel beraad en heeft de cursussen onderzoeksintegriteit en het trainingsmateriaal voor verschillende instellingen (her) ontworpen.
Rob van der Sande (Hogeschool Arnhem en Nijmegen)
Als voormalig senior medewerker van de Nederlandse Adviesraad voor Gezondheidsonderzoek bij de Gezondheidsraad (1997-2009) heeft Rob van der Sande een brede ervaring in onderzoeksbeleid en          -innovatie. Hij is de auteur van verschillende rapporten van de Gezondheidsraad over onderwerpen als ouderenzorg, onderzoek in de verpleegkundige zorg, traumazorg en medische technologie.
Rob van der Sande is hoogleraar (lector) eerstelijnszorg en gemeenschapszorg geweest aan de Hogeschool van Amsterdam (HAN) in Nijmegen. Zijn expertise omvat ‘gemeenschapsverpleging’, ‘gemeenschapszorg’ en ‘pijn en palliatieve zorg’. Zijn missie aan de HAN is het ontwikkelen van praktijkgericht onderzoek in de verpleegkundige en paramedische zorg. Hij is lid van de ZonMw-commissie Kwaliteit van zorg / Kwaliteitsnormering. Zijn onderzoek betrof nadelige effecten van ehealth in de eerste lijn, cultuurgevoelige zorg voor niet-westerse diabetespatiënten, het voorkomen van chronische pijn en door verpleegkundigen geleide palliatieve zorg in de samenleving.
Sinds 2017 is hij voorzitter van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit aan de HAN. Onlangs nam hij het initiatief voor de ontwikkeling van een landelijke opleiding voor onderzoekers in wetenschappelijke integriteit.
Susan Berentsen (Hogeschool Arnhem en Nijmegen)

Susan Berentsen is sinds maart 2020 aangesloten bij de werkgroep TETRIAS. Als hbo-verpleegkundige heeft Susan in Leuven gewerkt. Eerst als verpleegkundige en nadien als Clinical Trial Assistant (CTA) – naast neurologie en neurochirurgie voornamelijk op een oncologische afdeling, waar de interesse voor onderzoeksintegriteit werd gewekt. Met het tussentijds behalen van de master in de Verpleeg- en Vroedkunde (afstudeerrichting Onderzoek) is Susan terug in Nederland gestart als docent Verpleegkunde en junior onderzoeker op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Binnen het TETRIAS project hoopt ze een zinvolle bijdrage te leveren in het transformeren van de onderzoeksresultaten naar de onderwijspraktijk.