Welkom op de webpagina van de teamtraining ‘Onderzoeksintegriteit en verantwoorde onderzoekscultuur voor teams’!

Of je nu voor het eerst aan onderzoek meewerkt, of al meerdere onderzoeken op je naam hebt staan, ervaring met werken in een team heb je waarschijnlijk wel. Iedereen kan wel een voorbeeld noemen van een lastige situatie waarin niet iedereen in het team dezelfde beslissing zou maken, of een situatie waarin je allemaal voelt: ‘dat zouden we eigenlijk anders willen’.

Hoe ga je daar als team mee om? Hoe kun je samen tot goede en integere beslissingen komen waar alle betrokkenen achter kunnen staan, ook wanneer sommigen het zelf misschien liever anders hadden gezien? En hoe pak je nou die situaties aan waar je allemaal in meer of mindere mate last van ervaart?

In deze training richten we ons op de dilemma’s die rondom verantwoord onderzoek doen optreden, en kijken we naar de onderzoekscultuur in het team, of breder: binnen de instelling. Samen met het team werken we toe naar concrete plannen die jullie kunnen inzetten om samen goed en integer onderzoek te doen, en te blijven doen. Een plan op maat, voor jullie team.

Leerdoelen

Na deze training kan het team en kan een teamlid:

1.     Research Integrity (RI) kwesties in het eigen werk identificeren en bespreekbaar maken

2.     Invulling geven aan RI stewardship van het team en het teamlid, door het vaststellen van wat persoonlijke waarden zijn en welke waarden in het team belangrijk gevonden worden

3.     Tot integere besluitvorming komen door het voeren van een constructieve dialoog over RI vraagstukken en verschillende belangen in HBO onderzoek te interpreteren en af te wegen

4.     Gezamenlijk acties opstellen die alertheid op RI kwesties in het HBO onderzoek vergroten, het thema bespreekbaar maken en een werksfeer ontwikkelen waarin RI bevorderd wordt.


Programma

De training bestaat uit vier bijeenkomst van elk twee uur, voorafgegaan door voorbereidende opdrachten van ongeveer één uur per bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomsten zullen we in diverse gespreksvormen over integriteitskwesties en verantwoorde onderzoekscultuur praten.

In bijeenkomst 1 staan de leervragen van het team en de introductie van de thematiek ‘verantwoord onderzoek’ centraal. In twee oefeningen komen de eerste gespreksvormen aan bod.

Bijeenkomst 2 gaat dieper in op (één van) de doelen waar jullie als team naartoe werken met deze training, door samen te onderzoeken wat een goede onderzoeker en een goed onderzoeksteam zijn. De gespreksvorm CURA wordt geïntroduceerd die jullie ter voorbereiding op bijeenkomst 3 zelf gaan oefenen. Na een reflectie hierop, gaan we met een verdiepende gespreksvorm een door jullie zelf aangedragen casus onder de loep nemen.

Bijeenkomst 4 draait om de ervaren onderzoekscultuur en ontwikkeling hiervan, en resulteert in een door jullie gezamenlijk opgesteld actieplan. Daarna kunnen jullie als team het geleerde – en samen ontwikkelde – in de praktijk brengen!

Tekst uit deze uitgave is beschikbaar onder de licentie CC-BY-SA 4.0. Hanteer bij het gebruikmaken van deze uitgave de volgende naamsvermelding: Blom, F.,  Berentsen, S.M.J. & Van der Sande, R. (2021). Onderzoeksintegriteit en verantwoorde onderzoekscultuur voor teams. Handleiding voor cursisten (Handleiding). Nijmegen: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.